Новоукраїнська районна рада
Важливо


До уваги депутатів районної ради!з 1 січня 2019 року стартує черговий етап електронного декларування. Він охоплює всіх суб’єктів декларування в тому числі і депутатів місцевих рад.

Для реєстрування та входу до системи декларування НАЗК суб»єкту декларування треба мати власний електронний цифровий підпис.

Положення про Координаційну раду

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                            ПОГОДЖЕНО

Координаційною радою                                                                Голова

з  питань місцевого самоврядування                                            районної ради

при      голові          Новоукраїнської

районної ради                                                                                                         О. Небога

15 січня 2921 року                                                                                                      15 січня     2021 року

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Координаційну раду

з питань місцевого самоврядування

при голові Новоукраїнської районної ради

1. Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові Новоукраїнської районної ради керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України, цим Положенням.

2. Координаційна рада є дорадчо-консультативним органом і діє при голові районної ради на громадських засадах.

До складу Координаційної ради входять міський  та сільські голови,  за їх згодою.

3. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання можуть скликатися також за пропозицією однієї третини від загального складу Координаційної ради або за пропозицією голови районної ради.

Час і місце проведення чергового засідання та орієнтовний перелік питань, що плануються для розгляду, Координаційна рада визначає перед закриттям засідання ради. Про можливі зміни і доповнення члени Координаціної ради інформуються в робочому порядку.

4. Засідання Координаційної ради відкриває і веде голова районної ради, заступник голови районної ради, а в разі їх відсутності – обраний Координаційною радою головуючий.

5. У засіданнях Координаційної ради можуть брати участь посадові особи органів місцевого самоврядування інших рівнів, керівники асоціацій та об»єднань місцевого самоврядування, інші особи. Питання про кількість та склад запрошуваних осіб вирішується головою районної ради.

6. Координаційна рада приймає рішення, які мають рекомендаційний характер.

7. Координаційна рада у своїй практичній діяльності взаємодіє з постійними комісіями районної ради, виконавчим апаратом районної ради, колегією районної державної адміністрації.

8. Координаційна рада:

- свою роботу проводить згідно планів, які затверджуються за пропозиціями міського та сільських голів;

- обговорює  стан   економічного  і  соціального  розвитку  територій,   практичну

діяльність  органів  місцевого  самоврядування  щодо  здійснення

організаційних і  контрольних  повноважень щодо затвердження та реалізації

програм соціально-   економічного  розвитку    на   підвідомчих   радам

територіях,       розробляє практичні рекомендації;

- аналізує практику органів місцевого самоврядування щодо розробки, затвердження і виконання місцевих бюджетів, розробляє пропозиції щодо вдосконалення бюджетного процесу, зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування, забезпечення самодостатності і самостійності місцевих бюджетів;

- аналізує практику роз»яснення органами місцевого самоврядування проблем функціонування місцевого господарства і забезпечення життєдіяльності територій, приватизації майна державної і комунальної власності, соціального захисту населення та розробляє відповідні пропозиції;

- сприяє узагальненню та поширенню кращого досвіду практичної роботи з питань, які відносяться до компетенції місцевого самоврядування;

- аналізує стан організаційної роботи органів місцевого самоврядування по здійсненню наданих законом повноважень, підвищення ефективності роботи постійних комісій і виконавчих органів місцевих рад, депутатів, зміцнення і вдосконалення зв»язків органів місцевого самоврядування з населенням, депутатів з виборцями;

- сприяє налагодженню конструктивних взяємозв»язків органів місцевого самоврядуванн та місцевої державної адміністрації щодо зміцення законності і правопорядку на підвідомчих радам територіях, у діяльності органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади, посилення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади;

- вживає заходів щодо підвищення ефективності навчання посадових осіб місцевого самоврядування, вносить пропозиції щодо вдосконалення організації їх підготовки та перепідготовки, планів і тематики навчання;

- підтримує зв»язки з асоціаціями та іншими добровільними об»єднаннями в системі місцевого самоврядування.

9. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює виконавчий апарат районної ради.

До уваги громадян


Петиции

Голосования

 

 

 © 2024. Новоукраїнська районна рада