Новоукраїнська районна рада
Важливо






До уваги депутатів районної ради!



з 1 січня 2019 року стартує черговий етап електронного декларування. Він охоплює всіх суб’єктів декларування в тому числі і депутатів місцевих рад.

Для реєстрування та входу до системи декларування НАЗК суб»єкту декларування треба мати власний електронний цифровий підпис.

ПОЛОЖЕННЯ

про районну  премію

імені О.В.Гіталова - двічі Героя Соціалістичної  Праці,

засновану рішенням районної ради від 20 квітня 2005 року № 396

із змінами, внесеними рішеннями районної ради:

від 28 вересня 2005 року № 446

від 17 грудня 2008 року №355

від 29 вересня 2010 року № 577


1. Районна премія імені Олександра Васильовича Гіталова – двічі Героя Соціалістичної Праці  (далі-Премія) засновується районною радою.

2. Премія імені Олександра Васильовича Гіталова – двічі Героя Соціалістичної Праці є відзнакою за високі досягнення у сільському господарстві та заохоченням до високоякісної та високоефективної праці.

3. Районна Премія присуджується щорічно на конкурсній основі кращим механізаторам Новоукраїнського району.

4. Премія є персональною.

5. Забезпечення дотримання вимог щодо висунення та присудження Премій здійснює журі
районної премії імені Олександра Васильовича Гіталова – двічі Героя Соціалістичної Праці (далі-журі), що є колегіальним органом.

6. Персональний склад журі затверджується районною радою строком на період повноважень ради. Головою журі є голова районної ради. За поданням голови журі  може проводитися ротація складу журі.

Засідання журі веде голова журі або його заступник.

Засідання журі є правомочним за умови присутності на засіданні двох третин  від його загального складу. Рішення журі приймається простою більшістю голосів членів журі, присутніх на засіданні. Члени журі виконують обов”язки на громадських засадах.

Адреса журі :     Новоукраїнська районна рада

вул. Леніна, 61

м.Новоукраїнка, 27100

7. Журі щороку до 15 вересня оголошує конкурс на висунення кандидатур на здобуття Премії. Висунення кандидатур для присудження Премії здійснюється гласно за місцем їх роботи у трудових колективах сільськогосподарських підприємств, незалежно від типу, форми власності та господарювання. Після цього керівниками підприємств до складу журі направляється клопотання щодо їх нагородження Премією.

Одночасно з клопотанням на кожну особу, яка представляється до нагородження,                   подаються такі документи:

- подання на голову районної ради і начальника управління сільського господарства і продовольства райдержадміністрації;

- відомості про виробничі досягнення за підписом керівника і печаткою господарства (2 екз.);

- біографічна довідка та довідка за підписом керівника господарства та міського, сільського голови.

Журі у визначений ним термін, але не пізніше 31 жовтня  поточного року, розглядає клопотання, які вносяться трудовими колективами. ( Пункт 7 в редакції  рішення  № 577 від 29 вересня 2010 року).

8. Кількість Премій визначається комісією, але не може бути більше трьох.

9. Премія встановлюється у розмірі двох мінімальних заробітних плат кожна, без врахування податку з доходів фізичних осіб, та виплачується за рахунок коштів, передбачених на фінансування районних заходів . (Пункт 9 в редакції рішення  № 355 від 17 грудня 2008 року).

10. Розпорядження про присудження Премії друкується в газеті “Новоукраїнські новини”.

11. Премія та диплом лауреата вручається щороку в урочистій обстановці до Дня працівників сільського господарства, фотографії лауреатів заносяться на Дошку Пошани, музею Трудової Слави села Комишувате. Премію вручає голова районної ради – голова журі Премії або заступник голови журі.
( Пункт 11 в редакції рішення № 355 від 17 грудня 2008 року).

(Пункт 12 виключено,відповідно пункт 13 вважати  пунктом 12, згідно із рішенням № 355 від 17 грудня 2008 року


12. Облік і реєстрація присудження премій здійснюється спеціалістом кадрової служби управління сільського господарства і продовольства та виконавчим апаратом районної ради.

____________________________________________________



ПОЛОЖЕННЯ

про районну  премію

в галузі культури імені Раїси Сергієнко,

засновану рішенням районної ради від 17 грудня 2008 року № 351

із змінами, внесеними рішенням районної ради:

від 23.04.2014 року № 476


1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Районна премія імені Раїси Сергієнко заснована Новоукраїнською районною радою та Новоукраїнською районною державною адміністрацією.

1.2.    Премія присуджується щорічно на конкурсній основі  працівникам галузі культури

та аматорам  сцени за високу виконавську  майстерність та професіоналізм, працівникам сфери обслуговування закладів культури  району, працівникам галузей народного господарства, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування   за вагомий особистий внесок у розвиток галузі культура, та загальні результати роботи закладів культури.

2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИСУДЖЕННЯ

2.1.  Подання про присвоєння районної премії імені Раїси Сергієнко  вносить голові районної ради та голові районної державної адміністрації експертна комісія.

2.2.    Висунення кандидатур на присвоєння районної премії із числа працівників закладів культури  району та аматорів сцени  здійснюється  за поданням відділу культури та туризму  районної державної адміністрації на основі пропозицій трудових та творчих колективів гласно за місцем роботи чи творчої діяльності  особи, яку представляють до присвоєння премії.

2.3.   Експертна комісія до  15 жовтня поточного року розглядає подані клопотання  та інші матеріали,  які характеризують досвід роботи претендентів, і готує подання про присвоєння районної премії. (Пункт 2.3 в редакції  рішення № 476 від 23.04.2014 року)

2.4.   Голова районної ради та голова районної державної адміністрації до 01 листопада видають  спільне розпорядження про преміювання. (Пункт 2.4  в редакції рішення № 476 від 23.04.2014 року)

2.5.    Кількість районних премій визначається експертною комісією, але не може бути більше трьох.

2.6.    Районна премія імені Раїси Сергієнко  встановлюється у розмірі двох мінімальних зарплат кожна,  без урахування податку з доходів фізичних осіб та виплачується за рахунок коштів, передбачених на фінансування районних заходів.

3.УМОВИ ВРУЧЕННЯ

3.1. Районна премія імені Раїси Сергієнко та диплом лауреата вручається щороку в урочистій обстановці до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва головою районної ради та головою районної державної адміністрації
(Пункт 3.1 в редакції рішення № 476 від 23.04.2014 року)

_______________________________


ПОЛОЖЕННЯ

про районну  премію в галузі медицини імені Станіслава Антоновича Синовця,

засновану рішенням районної ради від 08 жовтня  2008 року № 310.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Районна премія імені Станіслава Антоновича Синовця заснована Новоукраїнською районною радою та Новоукраїнською районною державною адміністрацією.

1.2. Премія присуджується щорічно на конкурсній основі організаторам медичного

обслуговування, медичним працівникам, працівникам сфери обслуговування лікувально-профілактичних закладів району, працівникам галузей народного господарства, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування   за вагомий особистий внесок у розвиток галузі медицини, та загальні результати роботи закладів охорони здоров′я.

2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИСУДЖЕННЯ

2.1. Подання про присвоєння районної премії імені Станіслава Антоновича Синовця вносить голові районної ради та голові районної державної адміністрації експертна комісія.

2.2.  Висунення кандидатур на присвоєння районної премії із числа працівників медичних закладів району здійснюється  за поданням відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації на основі пропозицій медичних колективів, медичних працівників – гласно за місцем роботи особи, яку представляють до нагородження.

2.3.  Експертна комісія до  20 травня поточного року розглядає подані клопотання  та інші матеріали,  які характеризують досвід роботи претендентів, і готує подання про присвоєння районної премії.

2.4. Голова районної ради та голова районної державної адміністрації до 1 червня приймають спільне розпорядження про преміювання.

2.5. Кількість районних премій визначається експертною комісією, але не може бути більше трьох.

2.6. Районна премія імені Станіслава Антоновича Синовця встановлюється у розмірі двох мінімальних зарплат  без урахування податку з прибутку фізичних осіб та виплачується за рахунок коштів, передбачених на фінансування районних заходів.

3.УМОВИ ВРУЧЕННЯ

3.1. Районна премія імені Станіслава Антоновича Синовця та диплом лауреата вручається щороку в урочистій обстановці до Дня медичного працівника головою районної ради та головою районної державної адміністрації.

______________________________


 

ПОЛОЖЕННЯ

про районну  премію імені Василя Сухомлинського,

засновану рішенням районної ради від 12 квітня  2006 року № 505

із змінами, внесеними рішеннями районної ради:

від 26 вересня 2007 року № 185
від 17 грудня 2008 року № 356


 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Районна премія імені Василя  Сухомлинського  заснована Новоукраїнською районною радою та Новоукраїнською районною державною адміністрацією, присуджується щорічно на конкурсній основі організаторам освіти, керівникам, педагогічним працівникам закладів і установ освіти, працівникам галузей народного господарства, органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування за значні досягнення у навчанні та вихованні  молоді, розвитку освіти, зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти.

2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИСУДЖЕННЯ

2.1 Подання про присвоєння районної премії імені Василя Сухомлинського вносить голові районної ради та голові районної державної адміністрації експертна комісія, склад якої затверджується щорічно у другому кварталі сесією районної ради за поданням відділу освіти районної державної адміністрації.

2.2 Експертна комісія формується у складі голови, заступника голови, секретаря та 4-6 членів комісії із числа працівників відділу освіти, керівників і педагогічних працівників закладів освіти, представників педагогічної громадськості, депутатів районної ради.

2.3 Висунення кандидатур на присвоєння районної премії імені Василя Сухомлинського із числа працівників галузей народного господарства, органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування здійснюється  за поданням відділу освіти районної державної адміністрації на основі пропозицій педагогічних колективів, педагогічних працівників - гласно за місцем роботи особи, яку представляють до нагородження.

2.4 Експертна комісія до 15 вересня поточного року розглядає подані клопотання та інші матеріали, які характеризують досвід роботи претендентів, і готує подання про присвоєння районної премії імені Василя Сухомлинського.

2.5 Голова районної ради та голова районної державної адміністрації до 25 вересня  поточного року приймають спільне розпорядження про преміювання.

2.6 Кількість районних премій визначається експертною комісією, але не може бути більшою трьох. ( Пункт 2.6 в редакції  рішення  № 356 від 17 грудня 2008 року).

2.7 Районна премія імені Василя Сухомлинського встановлюється у розмірі двох мінімальних заробітних плат кожна, без урахування податку з доходів фізичних осіб, та виплачується за рахунок коштів, передбачених на фінансування районних заходів. ( Пункт 2.7 в редакції рішення  № 356 від 17 грудня 2008 року).

3. ВРУЧЕННЯ ПРЕМІЇ

3.1 Районна премія імені Василя Сухомлинського та диплом лауреата вручається щороку в урочистій обстановці до Дня працівників освіти головою районної ради та головою районної державної адміністрації. (Розділ 3 в редакції рішення № 185 від 26 вересня 2007 року).

 

__________________________________

 

 

 


До уваги громадян






Петиции

Голосования





 

 

 



© 2024. Новоукраїнська районна рада